Werkwijze

De werkwijze van Oxbeam is samen te vatten in: plannen, uitvoeren en controleren. We spreken echter niet van een specifieke ‘Oxbeam-aanpak’. Ongeacht de omvang en complexiteit van een opdracht hanteren wij een benadering die precies is afgestemd op uw organisatie.

Op het moment dat u ons inschakelt, wilt u een doelstelling realiseren. Wij helpen u daar graag bij. Samen met u stellen we de scope vast, bepalen we de randvoorwaarden en de benodigde investeringen. Op basis van die uitgangspunten adviseren we u over de beste oplossing: de oplossing die u het snelst het maximale resultaat oplevert.

In de uitvoering kunt u op dezelfde pragmatische aanpak rekenen. Wij verstaan de kunst van het overzichtelijk maken en houden. We betrekken uw mensen in het proces, brengen ze verantwoordelijkheidsgevoel bij, houden de sfeer goed en houden vast aan de planning en het budget. Daardoor zijn onze projecten ‘in-time’ en ‘in-budget’. We zijn ‘committed to solutions’. Want afspraak is afspraak en investeringen in interim-management moeten zichzelf terugverdienen. Daarom staan we garant voor de afspraken en het resultaat.