Doelstelling Oxbeam

Wij vinden inzet van alleen kennis en kunde niet voldoende. Juist ons gedrag en onze wilskracht doen recht aan het vertrouwen dat de opdrachtgever in ons stelt.

Daarom heeft Oxbeam de volgende doelstelling:
Wij leveren een bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen van onze opdrachtgevers, door deskundige inzet, die management- en organisatievraagstukken op projectmatige wijze aanpakt en oplost.

Onze op maat gesneden benadering zorgt ervoor dat elke verandering wordt opgenomen in het bedrijfsproces. Zo profiteren onze opdrachtgevers blijvend van het resultaat van het project. Wij leggen onszelf daarom ook een resultaatverplichting op.

Deze doelstelling kunnen wij alleen halen als we werken volgens onze kernwaarden. Dat zijn:

  • professionaliteit
  • onafhankelijkheid
  • inlevingsvermogen
  • integriteit

Deze kernwaarden geven richting aan de manier waarop wij samenwerken met opdrachtgevers en andere relaties. Hiermee geven wij inhoud aan onze verantwoordelijkheid. Ten opzichte van elkaar en ten opzichte van onze relaties.